top of page

อัตราค่าบริการทันตกรรม

ตรวจและให้คำปรึกษา                                      

ถ่ายภาพรังสีในช่องปาก( X - RAY )                      

ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก(Vanish)   

ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก(Gel)             

ขูดหินปูนและขัดฟัน( Scaling )                              

อุดฟัน (Filling)

                                                 

          วัสดุสีเหมือนฟัน (Composite resin)              

          ด้านต่อไปเพิ่ม                                        

ถอนฟัน (Extraction)

     ถอนฟันน้ำนม                                                          

     ถอนฟันแท้                                                                 

     ถอนฟันอย่างยาก                                    

     ผ่าฟันคุด                                                  

วีเนียร์ (Veneer)

     คอมโพสิต (Composite)                                      

     เซรามิก (Ceramic)    

 

                จัดฟันใส สอบถามราคาที่คลินิก                                               

20

100

400

500

700 - 1,200

600

300

300

500

800 - 1,000

1,500 - 4,500

3,000

10,000

บาท/ครั้ง

บาท/ฟิล์ม

บาท/ครั้ง

บาท/ครั้ง

บาท/ครั้ง

บาท/ด้าน

บาท/ด้าน

บาท/ซี่

บาท/ซี่

บาท/ซี่

บาท/ซี่

บาท/ซี่

บาท/ซี่

รักษารากฟัน

     ฟันหน้า (ไม่รวมวัสดุอุดฟัน)

     ฟันกรามน้อย (รวมวัสดุอุดฟัน)

     ฟันกราม (รวมวัสดุอุดฟัน)  

 

ครอบฟัน - สะพานฟัน

     แกนฟัน                                            

     เดือยฟัน + แกนฟัน                     

     ครอบฟัน  Non-nickel             

     ครอบฟัน  Palladium                

     ครอบฟัน  Ceramic                       

     ครอบฟัน  Zirconia                    

 

ฟันปลอม

     ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาติก (เริ่มต้น)     

     ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ (เริ่มต้น)          

     ฟันปลอมทั้งปาก                               

 

จัดฟัน

     พิมพ์แบบจำลองฟัน                             

     ถ่ายรูปช่องปาก + วางแผนการรักษา   

     จัดฟัน            

     เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer)                                      

4,000

6,000

9,000

 

2,000

2,500

6,000

10,000

10,000

12,000

 

2,000

6,500

7,500

 

500

500

38,000 - 45,000

2,000

บาท/ซี่

บาท/ซี่

บาท/ซี่

 

บาท/ซี่

บาท/ซี่

บาท/ซี่

บาท/ซี่

บาท/ซี่

บาท/ซี่

 

บาท/ชิ้น

บาท/ชิ้น

บาท/ชิ้น

 

บาท/ครั้ง

บาท/ครั้ง

บาท

บาท/ชิ้น

bottom of page